Strowota je naše powołanje!       

 

 

+ startowa strona

+ chronika

 

+ posołska słužba

+ serwis

+ Je wam hižo
   znate?

+ strowotniske 
   Links

 

 

Chronika Adler-Apotheke Wittichenau

lěta 1823 - 1866

Při poslednim wulkim wohenju města w lěće 1823 wotpali so tež pozdżiši twar apoteki dospołnje hač na dżěle wjelba pincy a zornowcoweje sćěny wokoło zachoda. Bórze so dom zaso natwari.

Prěni zapisk w zakładnej knize pochadża z 18. januarja 1838 a wupokazuje wučerku wustawa knjeni Hilscher, rodż. Fiebiger, jako swójstwownicu. 1843 namrě twarjenje jeje mandżelski z jeje zawostajenstwa a 1850 kupi twarjeni Selma Hielscher ze zawostajenstwa jeje nana. Wona předa twarjenje 1851 na štrykowanskeho mištra Franca Beckera.

    ratskeller.jpg (83335 Byte)
Wojerowski apotekar Traugott Gottlieb Preuss dósta w januarje lěta 1854 koncesiju za filialnu apoteku w Kulowje. Při pytanju za so hodżacej ležownosću, poradżi so jemu, w awgusće tutoho lěta na torhošću tutón dom wot Franca Beckera kupić. Krótko po tym, 30. decembra 1834, wotewri wón wobchod pod mjenom "Adler-Apotheke".

Po smjerći T.G. Preussa byštaj wobě apotece we juliju 1855 wobsydstwo firmy Oswald Jänike z Wojerec. Jänicke postaji 1864 apotekarja Gustava Freude jako zarjadnika Kulowskeje wotnożki a předa ju jemu 17. julija 1866. Bórze po tym bu wotnożka k połnohódnej apotece pozběhnjena. (zdżědżujomna a spředajomna koncesija)

dale 1867 - 1892 >>

Strowota jeje wšitko - ale wšitko jeje ničo bjez strowoty!