Strowota je naše powołanje!       

 

 

+ startowa strona

+ chronika

 

+ posołska słužba

+ serwis

+ Je wam hižo
   znate?

+ strowotniske 
   Links

 

 

Chronika Adler-Apotheke Wittichenau

lěta 1867 - 1897 <<

Ke kóncej 70-tych lět poćerpi wobchod wosebitu hospodarsku poražku. 

Kapłan Lipič, awtor wučbnicy wo homejopatiji, praktikuje w jeho swobodnym času jako homjeopat. Ze swojimi hojenskimi wuspěchami přićahny wón chorych z cyłeje wokoliny a zastara jich z radu a "wodu" (tak so tute lěkarstwo tehdy w ludze mjenowaše) přež což potrjeba alopatiskich medikamentow z apoteki we wulkim měrje spadowaše.

We tutym ćežkim času předa Gustav Freude swoju apoteku na 36-lětneho nježenjeneho apotekarja Albrechta Winkela ze Schweidnitz. Bórze po přewzaću zajědojći so tutón w ćežkomyslnosći 22. junija 1878 z morfijom. To sta so hišće do jeho zapiska do zakładneje knihi. Tak dyrbješe apotekar Freude apoteku sam dale wjesć. 

Po smjerći Kapłan Lipiča w lěće 1882 přiwobročachu so ludźo zaso k alopatiji a apoteka so hospodarsce wožiwi. Dnja 9. apryla 1890 předa Freude "Adler-Apotheke" Emilej Kühnej z Modelsdorfa pola Hainau, kotryž ju pak hižo 2. meje 1892 na apothekarja Jana Jäckela z Magdeburga dale předa.

  
 

Jäckel rozšěri w běhu lět apoteku wo tójšto, zwjaza ju z wobchodom lěkarskich drogow a wotewri 1897 filialu w Njedźichowje, kotraž pak so 1910 zesamostatni.

dale 1904 - 1952 >>

Strowota jeje wšitko - ale wšitko jeje ničo bjez strowoty!